Convenant preventie gehoorschade muzieksector

 

ondertekening convenant februari 2014Op 14 februari 2014 heeft directeur Hans Ligtermoet namens de VVEM zijn handtekening gezet onder een convenant met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om gehoorschade door harde muziek te voorkomen. Namens de poppodia en festivals tekende Berend Schans (VNPF), terwijl staatssecretaris Martin van Rijn (midden) het convenant ondertekende namens het Ministerie van VWS. De looptijd is tot 1 maart 2016.

Het convenant sluit aan bij de bestaande praktijk maar stelt ook een aantal nieuwe eisen. Hans Ligtermoet (VVEM): “Het gaat er nu om dat de hele keten van organisatoren, locaties en technische leveranciers dit aanpakt. Het is een kans voor de branche om de geluidsnormen in eigen hand te houden, het alternatief is dat we over een aantal jaren wetgeving opgelegd krijgen.” Over dat laatste laat staatssecretaris Van Rijn geen misverstand bestaan. Van Rijn: “Ik waardeer het dat deze partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een voortrekkersrol vervullen bij het tegengaan van gehoorschade. Ik streef ernaar dat meer partijen zich nog aansluiten bij het convenant. Daar wil ik wel direct bij zeggen dat mijn verwachtingen hoog zijn. Deze afspraken moeten echt leiden tot concrete verbeteringen zodat bezoekers op een veilige manier van muziek kunnen genieten. Als die uitblijven, overweeg ik wettelijke maatregelen.”

Deze Makersnieuws is een special over het convenant: de afspraken en maatregelen die erin staan, wat dit concreet betekent en welke actiepunten er liggen voor de komende maanden. Verder aandacht voor de persreacties en voor het onderzoek van het RIVM naar gehoorschade onder jongeren.

Norm blijft 103 dB(A) – maar met ‘piekbelasting’ en differentiatie

De maximale geluidsnorm blijft 103 dB(A) Leq, gemiddeld over 15 minuten en gemeten bij de mengtafel. Hiervoor hebben VVEM en VNPF zich sterk gemaakt en deze norm wordt ook al breed nageleefd. Maar het covenant bevat ook heel nieuwe elementen. Zo zal er meer differentiatie komen in de geluidsniveaus, afhankelijk van de locatie en het type evenement. Ook de invoering van een piek in de geluidsdruk van 200 Pascal is nieuw. En geluidsmetingen moeten voortaan opgeslagen en gerapporteerd worden, net als de verkoopcijfers van gehoorbescherming.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.